AMY Z MARGÓČOVEJ OSADY

nar.: 25.8.2019

Výstavy:

V1

Poľovné skúšky:

JSS

FSS

I. cena

I.cena, nos 4

AYDEN Z MARGÓČOVEJ OSADY

nar.: 25.8.2019

Výstavy:

CAJC