GABIE Z MARIANSKEJ ZÁHRADY

chovná sučka nar.: 29.6.2015

Výstavy

V

Poľovné skúšky

FSS

JSS

I. cena

I. cena, nos 4

Overenie poľovných vlôh WKS

« 2 z 2 »